NVVC Connect nieuws

Save the date: CONNECT symposium 5 APRIL
Een symposium rondom het thema Team spirit in de zorgketen, voor cardiologen, huisartsen verpleegkundig specialisten, physician assistants, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en andere professionals en geïnteresseerden in de cardiologische zorgketen.
Lees verder

Kick off Connect Hartfalen in Utrecht: presentatie van de Regionale Transmurale Afspraken
Op donderdag 26 januari 2017 vond de kick off Connect Hartfalen in de regio Utrecht plaats. Het doel van Connect Hartfalen is komen tot optimale zorg aan patiënten met hartfalen.
Lees verder

Optimale zorg voor ‘Leidse’ hartpatiënten
Zorgaanbieders uit de Leidse regio gaan nauw samenwerken om patiënten met hartfalen nog beter te helpen. Vertegenwoordigers van huisartsen en cardiologen uit Zuid-Holland-Noord en verzekeraar Zorg en Zekerheid hebben als eerste in Nederland concrete afspraken gemaakt om een nieuwe vorm van hartfalenzorg mogelijk te maken.
Lees verder

Presentatie Hartfalen voor huisartsen en praktijkondersteuners
Om van start te kunnen gaan met goede hartfalenzorg in de eerste lijn is onderwijs onmisbaar. Als bijdrage hieraan stelt NVVC Connect Hartfalen deze presentatie gratis beschikbaar. De presentatie, met meer dan honderd dia’s, duurt ruim anderhalf uur en heeft vier onderdelen...
Lees verder

Missie

Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.

NVVC Connect