NVVC Connect nieuws

Afscheid programma manager Connect Marjolein Fermie
Bij dezen wil het bestuur van de NVVC Marjolein Fermie hartelijk bedanken voor haar bijdrage aan het programma Connect. Marjolein heeft als programma manager Connect van 1 januari 2016 tot 1 augustus 2017 een essentiële bijdrage geleverd om het programma te laten uitgroeien tot datgene wat er op dit moment staat: een programma wat op de thema’s Hartfalen, Atriumfibrilleren en Acuut Coronair Syndroom enorme vooruitgang heeft geboekt in het proces om partijen, die in een regio betrokken zijn bij zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten, samen te brengen en te laten samenwerken. 
Lees verder

Ruimte voor substitutie
Heeft u een initiatief waarin tweedelijnszorg wordt verplaatst naar de eerste lijn en maakt u hierover een afspraak met een zorgverzekeraar? Dan is voor 2018 geld beschikbaar. De NZa maakt eind november de balans op.
Lees verder

Akkrumcursus – Connect AF/HF
Op 12 juli 2017 vond de Akkrumcursus plaats op initiatief van het Fries Cardiologen Genootschap en de Friese Huisartsen Vereniging. De avond stond in het teken van Connect Hartfalen en Atriumfibrilleren.
Lees verder

Eerste Connected bijeenkomst hartfalen
Op 7 juni 2017 vond de eerste Connected bijeenkomst hartfalen plaats waarbij regio’s aanwezig waren die vorig jaar een kickoff Hartfalen hebben gehad.
Lees verder

Kick off Connect Hartfalen regio ZO Brabant tijdens symposium Nederlands Hart Netwerk
Op woensdag 20 september 2017 organiseert het Nederlands Hart Netwerk haar jaarlijks symposium. Artsen en andere zorgverleners presenteren op inspirerende wijze hoe Value Based Healthcare en samenwerking binnen de gezondheidszorg bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de (cardiologische) zorg.
Lees verder

Samenwerking is essentieel voor optimale zorg
De landelijke transmurale afspraak (LTA) over hartfalen is eind 2015 in het kwaliteitsregister ingeschreven. Petra van Pol, programmavoorzitter van NVVC Connect en cardioloog in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp, benoemt de ervaringen rondom de implementatie daarvan in de afgelopen anderhalf jaar. (Bron: Medisch Contact, Topic nr. 7, juni 2017)
Lees verder

Missie

Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.

NVVC Connect