Connect zoekt bestuursleden voor de komende programmaperiode

De stuurgroep van het NVVC programma Connect heeft zich de afgelopen periode ingezet om een nieuw en actueel programmaplan voor de periode 2020 – 2025 te ontwikkelen. De globale doelstellingen voor de komende programmaperiode zijn recent vastgesteld.
Daarnaast is de programmastructuur herijkt. Een van de wijzigingen is dat de bestaande structuur van stuurgroep en projectgroepen niet als dusdanig van kracht blijft en er in lijn met de thema’s Kwaliteit, Beroepsbelangen, Opleiding en W&I een bestuur zal worden ingericht.
Het NVVC-bestuur nodigt u om die reden uit te overwegen u aan te melden als bestuurslid voor NVVC Connect.

- Voor de vacaturetekst klikt u hier
- Voor meer informatie kunt u terecht bij Ingrid van der Gun, programmamanager Connect via 06-15113275 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Wij ontvangen uw reactie graag voor 14 juni via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NVVC Connect nieuws

Kick-off Atriumfibrilleren in de regio West-Friesland geannuleerd
Vanwege het Corona virus (COVID-19) hebben wij helaas moeten besluiten om de kick-off Atriumfibrilleren in regio West-Friesland te annuleren. 

Succesvolle kick off Hartfalen regio West-Brabant
Patiënten met stabiel hartfalen dichter bij huis dezelfde kwaliteit van zorg verlenen. Dat is een doel dat de cardiologen van het Bravis ziekenhuis en de huisartsen in de regio met elkaar willen bereiken. Het is voor deze patiëntengroep vaak lastig (vermoeiend) om naar het ziekenhuis te komen voor periodieke controles. Die energie zouden ze liever stoppen in leuke dingen.
Lees verder 

Kick-off Hartfalen & koppelcursus huisarts/praktijkondersteuner
Ter bevordering van deskundigheid, samenwerking en “Juiste Zorg Op de Juiste Plek” nodigen wij u uit voor de officiële kick-off van het project Hartfalen in regio West-Brabant en aansluitend een koppelcursus.
Lees verder

Succesvolle kick-off Atriumfibrilleren voor de regio Gelderse Vallei!
Samen (nog) betere zorg leveren voor patiënten met atriumfibrilleren in de Gelderse Vallei. Dat doel stond centraal tijdens de Kick-off Atriumfibrilleren in Ede op 4 december.
Lees verder

Connected AF/HF bijeenkomst en nieuwe Connect-AF regio Zuidwest-Friesland, Noordoostpolder en Urk
Na een geslaagde Connected ACS bijeenkomst vond op donderdag 14 november de gezamenlijke Connected bijeenkomst voor Atriumfibrilleren en Hartfalen plaats. Dit jaar stond het thema “Samenwerken, meer dan verwijzen” centraal. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: eerder herkennen, optimaal behandelen in je netwerk, samenwerken en terugverwijzen. Daarnaast is tijdens de bijeenkomst een nieuwe Connect-AF regio aangesloten: Zuidwest-Friesland, Noordoostpolder en Urk.
Lees verder

Acuut Coronair Syndroom 100%NL!
Op woensdag 30 oktober vond de jaarlijkse Connected ACS bijeenkomst plaats in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst waren 14 ambulanceregio’s aanwezig en werden ervaringen uitgewisseld, resultaten gedeeld en toekomstplannen besproken.
Lees verder

Save the date: Connected bijeenkomst Atriumfibrilleren en Hartfalen - donderdag 14 november 
Ieder jaar wordt de Connected bijeenkomst Atriumfibrilleren en Hartfalen georganiseerd met als doel van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Dit jaar zal de bijeenkomst in het kader staan ‘Samenwerken, meer dan verwijzen’.
Lees verder

Kick-off bijeenkomst van het project Atriumfibrilleren in de regio Gelderse Vallei
Samen met de Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Antistollingscentrum Gelderse Vallei, Apothekers, Menzis en Mura zorgadvies heeft de regio onder de paraplu van de Regionale Zorgagenda gewerkt aan Regionale Transmurale Afspraken Atriumfibrilleren.
Lees verder

Programma bijeenkomst Connected ACS op woensdag 30 oktober
De Connected bijeenkomst zal in het teken staan van het uitwisselen van ervaringen, behaalde resultaten en de toekomstplannen van Connect-ACS. Bovendien zullen een aantal nieuwe regio’s de intentieverklaring tekenen en hiermee officieel aansluiten bij Connect-ACS!
Lees verder

Handreiking 'Implementatie Juiste zorg op de juiste plek'
Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te garanderen terwijl de complexiteit ervan toeneemt en het daarvoor beschikbare budget niet, moeten we ons heroriënteren op de inrichting van die zorg. Het inschakelen van professionals in een netwerk rondom de patiënt die zorg aanbieden bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis, wordt gezien als een goede methode om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit wordt aangeduid als: Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Gemakkelijker gezegd dan gedaan, hoe moet je dat nu doen?
Lees verder

Regionaal samenwerken voor betere hart- en vaatzorg
Interview met Martin Hemels door Planethealth.nl als onderdeel van de campagne Hart en Bloed
“Het doel van Connect is regionaal de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren”, vertelt Martin Hemels, cardioloog en hartritmespecialist bij Rijnstate Ziekenhuis en projectleider binnen Connect. “Dat doen wij onder meer door informatie te delen en door het geven van voorlichting aan onder andere huisartsen, specialisten, medewerkers van trombosediensten en patiëntverenigingen binnen de verschillende regio’s.”
Lees verder

Missie

NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.