NVVC Connect nieuws

Succesvolle kick-off Stedelijk Transmurale samenwerking Atriumfibrilleren te Amsterdam
In Amsterdam is op 8 november door het Transmuraal Platform Amsterdam het startschot gegeven voor NVVC Connect atriumfibrilleren.
Lees verder

Workshop Connect Atriumfibrilleren te Utrecht
Tijdens deze bijeenkomst delen wij graag met u ervaringen en tips uit de gestarte regio’s die al deelnemen aan Connect AF. Wat zijn hun successen en zijn er mogelijk knelpunten? Daarnaast wordt u geïnformeerd over de Dutch AF registratie.
Lees verder

Connect-stand op NVVC-congres groot succes!
Op 2 en 3 november vond het najaarscongres van de NVVC plaats in congrescentrum Papendal te Arnhem. Meer dan 700 mensen hebben het congres bezocht! Uiteraard was Connect ook met een stand aanwezig.
Lees verder

Huisarts HART Week
In de week van 20 t/m 26 november vindt de Huisarts HART Week plaats, georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum, en gesteund door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Hartstichting, Ambulancezorg Nederland en de hart- en vaat kaderhuisartsen. Tijdens de Huisarts HART Week wordt aan alle Nederlandse huisartsen gevraagd om  patiënten te registreren die ze verwijzen met verdenking ACS. Hoe je z’n studie noemt? Een flashmob-studie. Kort en snel.
Lees verder

Kick-off Connect Hartfalen in Nijmegen-Boxmeer 
Meld u nu aan voor de regioavond NVVC Connect Hartfalen op dinsdag 21 november 2017! Op deze avond presenteren we de regionale samenwerkingsafspraken. Daarnaast praten we u bij over het voorschrijven van de NOAC in de eerste lijn en palliatieve zorg bij hartfalen. De avond is geaccrediteerd.
Lees verder

Ruimte voor substitutie
Heeft u een initiatief waarin tweedelijnszorg wordt verplaatst naar de eerste lijn en maakt u hierover een afspraak met een zorgverzekeraar? Dan is voor 2018 geld beschikbaar. De NZa maakt eind november de balans op.
Lees verder

Samenwerking is essentieel voor optimale zorg
De landelijke transmurale afspraak (LTA) over hartfalen is eind 2015 in het kwaliteitsregister ingeschreven. Petra van Pol, programmavoorzitter van NVVC Connect en cardioloog in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp, benoemt de ervaringen rondom de implementatie daarvan in de afgelopen anderhalf jaar. (Bron: Medisch Contact, Topic nr. 7, juni 2017)
Lees verder

Missie

Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.

NVVC Connect