NVVC Connect nieuws

Mijlpaal bereikt: 10e kick off Connect Hartfalen regio Rotterdam Rijnmond
De regio Rotterdam Rijnmond heeft dinsdag 3 april 2018 tijdens de kick off hartfalen de regionale transmurale afspraken gepresenteerd. De cardiologen hebben met een groot aantal zorggroepen in de regio succesvol dit samenwerkingsproject opgezet. Tijdens de feestelijke avond met hoge opkomst werd stil gestaan bij het bereiken van de 10e kick off hartfalen in Nederland.
Lees verder

180312 NVVCConnect
Interview in de cardioloog: Kruisbestuiving tussen huisarts en hartspecialist


Een gesprek met stuurgroepleden Petra van Pol, Maarten Jan Cramer en Martin Hemels over de stand van zaken, de uitdagingen en de struikelblokken van Connect.

Lees het interviewTijdschrift voor ouderengeneeskunde in gesprek met Petra van Pol

Specialisten ouderengeneeskunde en Hartfalen Connect vinden elkaar in het streven naar verbetering van de kwaliteit van leven van bewoners met (verdenking) hartfalen door samenwerkingsverbanden te optimaliseren.
Lees het interview

Kick-off Connect AF regio Groot Leiden
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de vakgroepen Cardiologie van de Alrijne zorggroep en het LUMC en de kaderhuisartsen hart- en vaatziekten nodigen u uit op maandag 18 juni 2018 voor de kick off bijeenkomst van het project Connect Atriumfibrilleren in de regio Groot Leiden.
Lees verder

Nieuwe richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist
De nieuwe richtlijn (afgekort: Richtlijn HASP) is uitgebracht.
Lees verder

Cardiologen en huisartsen in regio Groningen/Noord-Drenthe laten zien dat transmurale samenwerking loont
In de regio Groningen/Noord-Drenthe hebben cardiologen van het Martini Ziekenhuis, het UMCG en de huisartsen van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) laten zien dat transmurale samenwerking de kwaliteit van zorg voor patiënten met atriumfibrilleren ten goede komt.
Lees verder

Succesvolle kick-off Atriumfibrilleren voor de regio Apeldoorn!
Aanpak van boezemfibrilleren: ritme in de regio!
In het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn is op 15 februari door de vakgroep Cardiologie en de huisartsen uit de regio het startschot gegeven voor NVVC Connect atriumfibrilleren,...
Lees verder

Richtlijn Palliatieve zorg bij Hartfalen verschenen
De multidisciplinaire richtlijn Palliatieve zorg bij Hartfalen is verschenen. Deze herziene richtlijn is bedoeld om elke zorgprofessional die betrokken is bij de zorg aan mensen met gevorderd hartfalen een leidraad te geven.
Lees verder

Dagsymposium Atriumfibrilleren
Tijdens het Dagsymposium Atriumfibrilleren op vrijdag 1 juni 2018 te Utrecht wordt u de gelegenheid geboden uw kennis over Atriumfibrilleren (AF) bij te spijkeren. 
Lees verder

Samenwerking is essentieel voor optimale zorg
De landelijke transmurale afspraak (LTA) over hartfalen is eind 2015 in het kwaliteitsregister ingeschreven. Petra van Pol, programmavoorzitter van NVVC Connect en cardioloog in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp, benoemt de ervaringen rondom de implementatie daarvan in de afgelopen anderhalf jaar. (Bron: Medisch Contact, Topic nr. 7, juni 2017)
Lees verder

Missie

Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.

NVVC Connect