NVVC Connect nieuws

Regio Groot Leiden presenteert regionale transmurale afspraken AF
De regio is 18 juni 2018 tijdens een inspirerende en energieke avond met zeer hoge opkomst als 10e Connect regio aangesloten bij programmalijn AF!
Lees verder

Regio Apeldoorn-Zutphen presenteert transmurale afspraken rondom hartfalen
De regio Apeldoorn-Zutphen heeft donderdag 31 mei 2018 tijdens de kick off hartfalen de regionale transmurale afspraken gepresenteerd. De cardiologen en de huisartsen hebben succesvol dit samenwerkingsproject uitgevoerd. In korte tijd zijn door de regio zowel transmurale afspraken gemaakt voor atriumfibrilleren als voor hartfalen.
Lees verder

Kick off Connect HF Regio Alkmaar & Den Helder 4 juli 2018
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de vakgroep Cardiologie van de Noordwest Ziekenhuisgroep en de ketenzorgorganisaties van HONK en HKN nodigen u uit op woensdag 4 juli 2018 voor de kick off bijeenkomst van het project Connect Hartfalen in de regio Alkmaar & Den Helder.
Lees verder

Inspirerende bijeenkomst Connect-ed ACS 23 mei 2018
Op woensdag 23 mei vond de Connect-ed ACS bijeenkomst plaats in het Holland Heart House in Utrecht. Connect ACS is in 2011 gestart en de kick-off fase is in 2016 voltooid. Nagenoeg elke regio in Nederland heeft een actief regionaal overleg en werkt aan de implementatie van de regionale afspraken.
Lees verder

Het Nederlands Hart Netwerk wint VBHC prize 2018
De regio Zuid-Oost Brabant (Nederlands Hart Netwerk) heeft de prestigieuze Value Based Healthcare (VBHC) Prize 2018 gewonnen. De VBHC Prize is een prijs voor inspirerende initiatieven die een uitstekende waarde bieden voor patiënten. De beoordeling van de prijs vond dit jaar plaats door een gerenommeerde internationale jury onder leiding van Harvard Professor Michael E. Porter. De regio Zuid-Oost Brabant is de eerste regio die drie zorglijnen bij Connect heeft aangesloten, namelijk Hartfalen, Atriumfibrilleren en ACS.
Connect feliciteert de regio met deze fantastische prijs.

Mijlpaal bereikt: 10e kick off Connect Hartfalen regio Rotterdam Rijnmond
De regio Rotterdam Rijnmond heeft dinsdag 3 april 2018 tijdens de kick off hartfalen de regionale transmurale afspraken gepresenteerd. De cardiologen hebben met een groot aantal zorggroepen in de regio succesvol dit samenwerkingsproject opgezet. Tijdens de feestelijke avond met hoge opkomst werd stil gestaan bij het bereiken van de 10e kick off hartfalen in Nederland.
Lees verder

180312 NVVCConnect
Interview in de cardioloog: Kruisbestuiving tussen huisarts en hartspecialist


Een gesprek met stuurgroepleden Petra van Pol, Maarten Jan Cramer en Martin Hemels over de stand van zaken, de uitdagingen en de struikelblokken van Connect.

Lees het interviewTijdschrift voor ouderengeneeskunde in gesprek met Petra van Pol

Specialisten ouderengeneeskunde en Hartfalen Connect vinden elkaar in het streven naar verbetering van de kwaliteit van leven van bewoners met (verdenking) hartfalen door samenwerkingsverbanden te optimaliseren.
Lees het interview

Kick-off Connect AF regio Groot Leiden
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de vakgroepen Cardiologie van de Alrijne zorggroep en het LUMC en de kaderhuisartsen hart- en vaatziekten nodigen u uit op maandag 18 juni 2018 voor de kick off bijeenkomst van het project Connect Atriumfibrilleren in de regio Groot Leiden.
Lees verder

Richtlijn Palliatieve zorg bij Hartfalen verschenen 
De multidisciplinaire richtlijn Palliatieve zorg bij Hartfalen is verschenen. Deze herziene richtlijn is bedoeld om elke zorgprofessional die betrokken is bij de zorg aan mensen met gevorderd hartfalen een leidraad te geven.
Lees verder

Dagsymposium Atriumfibrilleren
Tijdens het Dagsymposium Atriumfibrilleren op vrijdag 1 juni 2018 te Utrecht wordt u de gelegenheid geboden uw kennis over Atriumfibrilleren (AF) bij te spijkeren. 
Lees verder

Samenwerking is essentieel voor optimale zorg
De landelijke transmurale afspraak (LTA) over hartfalen is eind 2015 in het kwaliteitsregister ingeschreven. Petra van Pol, programmavoorzitter van NVVC Connect en cardioloog in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp, benoemt de ervaringen rondom de implementatie daarvan in de afgelopen anderhalf jaar. (Bron: Medisch Contact, Topic nr. 7, juni 2017)
Lees verder

Missie

Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. De doelstellingen van Connect zijn:

  • Voor de patiënt: hoge kwaliteit van zorg in een veilige omgeving, de zorg verder verbeteren, efficiënter en toetsbaar maken.
  • Voor publiek en belanghebbenden: transparantie door middel van prestatie-indicatoren, sturen op kwaliteit, bench-marking, optimale afstemming van alle betrokken hulpverleners en efficiënte zorg volgens geldende richtlijnen
  • Voor de professional: veilige zorg op de juiste plaats op het juiste tijdstip, de kwaliteit van zorg verder verbeteren door te leren van elkaar, optimale afstemming tussen alle betrokken hulpverleners, efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen.