Regio Groot Leiden presenteert regionale transmurale afspraken AF

In de regio Groot Leiden (Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn)  hebben cardiologen van het LUMC en de Alrijne zorggroep en de regionale huisartsen gewerkt aan transmurale afspraken om de kwaliteit van zorg voor patiënten met atriumfibrilleren van goed naar beter te brengen. De regio is 18 juni 2018 tijdens een inspirerende en energieke avond met zeer hoge opkomst opgenomen binnen het programma Connect van de NVVC. De regio is daardoor aangesloten bij de drie programmalijnen van Connect: atriumfibrilleren, hartfalen en acuut coronair syndroom. Voor Connect was de kick off ook een mijlpaal: Groot Leiden is de 10e Connect regio aangesloten bij programmalijn AF!

Kick off Connect Atriumfibrilleren
De kick off Atriumfibrilleren werd geopend en voorgezeten door Charles Kirchhof, cardioloog in Alrijne zorggroep en een van de initiatiefnemers van het project. Daarna sprak Martin Hemels (cardioloog en projectleider Connect AF) over de meerwaarde van het Connect AF programma en de nationale registratie van atriumfibrilleren (Dutch-AF).
Geert-Jan Geersing (huisarts en Universitair docent Julius instituut) gaf een overzicht van atriumfibrilleren door de jaren heen.
De regionale transmurale afspraken (RTA) werd door Huug van Duijn (kaderhuisarts hart- en vaatziekten) gepresenteerd. De focus van zijn presentatie lag op  de nieuwe afspraken over het verwijzen tussen de eerste en de tweede lijn. Huug van Duijn gaf deze afspraken gelijk handen en voeten door twee casuistieken door te nemen.
Vervolgens presenteerde Serge Trines (cardioloog LUMC) over terugverwijzen vanuit de 2e of 3e lijn naar de huisarts. Geschat wordt dat in de regio Leiden tussen de 550 en 1300 patiënten verantwoord in de eerste lijn zouden kunnen worden behandeld die nu in de 2e of 3e lijn worden behandeld. Trines liet ook de andere kant zien, namelijk de noodzaak voor cardiologische follow-up voor de juiste patiënt: de juiste zorg voor de juiste patiënt op de juiste plek.  
Hierna was het woord aan huisarts Paul Smits. Hij ging dieper in op de implementatie van de RTA en over het belang van scholing hierbij. Maar ook commitment en het financieel borgen van de uitvoerbaarheid van de RTA zijn van groot belang voor een adequate implementatie.
Marieke Pronk van Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, nauw betrokken bij de gemaakte transmurale afspraken, presenteerde de visie van de zorgverzekeraar op het transmuraal samenwerken en sprak haar vertrouwen uit in het project.
Na een interactieve paneldiscussie werd door alle betrokken partijen de Connect-intentieverklaringen getekend. Voor het eerst in de geschiedenis van Connect tekende een zorgverzekeraar mee: Zorg en Zekerheid wil door het mede ondertekenen van de intentieverklaring laten zien het project te ondersteunen. Met de intentieverklaring spreken alle partijen uit om de gemaakte afspraken in de praktijk te brengen.

180620 Intentieverklaring AF Leiden 640 tekst

Regionale Transmurale Afspraak Atriumfibrilleren regio Leiden – Den Haag