14e Kick off NVVC Connect Hartfalen Regio Bernheze op 14 februari 2019

Huisartsen en cardiologen Bernhoven slaan handen ineen voor hartfalenpatiënt 

Op donderdag 14 februari werd tijdens een bijeenkomst in Bernhoven een intentieverklaring ondertekend tussen de cardiologen van Bernhoven en de huisartsen, aangesloten bij Zorggroep Synchroon. Met de ondertekening van deze verklaring, georganiseerd door de NVVC Connect werkgroep Hartfalen, bundelen zij hun krachten om de zorg voor patiënten met hartfalen sterk te verbeteren. Door goede afspraken over de zorg te combineren met innovatieve software en één gezamenlijk patiëntdossier, kan de stabiele hartfalenpatiënt vanaf nu grotendeels in de huisartsenpraktijk behandeld worden. Het resultaat? Optimale afstemming van de zorg, minder ziekenhuisafspraken en een verbeterde kwaliteit van leven voor de patiënt.

Vroegtijdige herkenning
Cardioloog Marcel Grosfeld is de aanjager van dit project: ‘Hartfalen is een ernstige aandoening. De pompfunctie van het hart gaat steeds verder achteruit waardoor de klachten van de patiënt verergeren. Met vroegtijdige herkenning van de aandoening en een op maat gesneden behandeling is de zorg de afgelopen jaren sterk verbeterd.’ Dat die zorg nóg beter kan, bewijzen de huisartsen en cardiologen in de regio Oss-Uden-Veghel. Door het maken van transmurale afspraken tussen cardiologen en huisartsen is het mogelijk geworden stabiele hartfalenpatiënten in de huisartsenpraktijk te behandelen, op afstand gemonitord door de cardioloog.

Eén gezamenlijk dossier
De diagnose hartfalen wordt door de cardioloog vastgesteld. Zodra de patiënt stabiel is, kan deze vervolgens verder worden begeleid door de huisarts. Daarmee behoort een groot deel van de vaak belastende afspraken in het ziekenhuis tot het verleden. Huisarts Dan Hoevenaars is als voorzitter van Zorggroep Synchroon nauw betrokken bij het project: ‘Met de inzet van de innovatieve software van Philips-Vital Health kunnen de huisarts en cardioloog met elkaar samenwerken in hetzelfde patiëntdossier. Daardoor wordt de behandeling nog meer persoonsgericht. Controle en behandeling gebeurt in het ziekenhuis als het moet en bij de huisarts als het kan. Het uiteindelijke doel is een stabiele patiënt met een betere kwaliteit van leven en minder opnames in het ziekenhuis.

Intentieverklaring
Tijdens de presentatie werd de intentieverklaring ondertekend door Petra van Pol (cardioloog en programmavoorzitter NVVC Connect), Dan Hoevenaars (huisarts en voorzitter Zorggroep Synchroon, Max Rubens (kaderhuisarts hart en vaatziekten), Marcel Schenkels (medisch directeur en anesthesioloog Bernhoven) en Niek Haenen (cardioloog en vakgroepleider).
190214 Intentieverklaring Bernheze