Cardiologen en huisartsen in regio Groningen/Noord-Drenthe laten zien dat transmurale samenwerking loont

In de regio Groningen/Noord-Drenthe hebben cardiologen van het Martini Ziekenhuis, het UMCG en de huisartsen van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) laten zien dat transmurale samenwerking de kwaliteit van zorg voor patiënten met atriumfibrilleren ten goede komt. De regio is 19 februari tijdens een inspirerende avond opgenomen binnen het programma Connect van de NVVC.

Atriumfibrilleren, ook wel AF of boezemfibrilleren genoemd, is een hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en meestal sneller klopt. Het is de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. Het aantal patiënten met atriumfibrilleren zal de komende jaren stijgen, zo ook in de regio Groningen/Noord-Drenthe. De klachten van atriumfibrilleren variëren sterk. Sommige mensen voelen niets en bij hen wordt atriumfibrilleren bij toeval ontdekt. In andere gevallen kunnen de klachten zoals hartkloppingen aanwezig en merkbaar zijn.

Juiste zorg op de juiste plek én juiste tijdstip
Sinds 2015 werken de huisartsen en de cardiologen in deze regio nauw samen. Deze samenwerking stimuleert screening in de huisartsenpraktijk, een snelle en juiste diagnostiek en het bepalen van de juiste behandeling voor de individuele patiënt op de juiste plek. De regio ziet sinds de start van de samenwerking een duidelijke verschuiving van patiënten die voorheen in de tweedelijn verbleven en nu in de eerstelijn behandeld kunnen worden. Hiertoe zijn tussen de cardiologen en huisartsen duidelijke en inhoudelijke werkafspraken gemaakt. Dat dit voor de patiënt vele voordelen heeft, werd tijdens de bijeenkomst door een AF-patiënt heel mooi geïllustreerd: zo vertelde hij dat na een eerste periode van behandeling in de tweedelijn hij vol vertrouwen naar de huisarts werd terug verwezen. Dit heeft voor de patiënt tot vele voordelen geleid: met de huisarts is er met regelmaat contact en door de jaren heen is er vaak een vertrouwensband met de huisarts opgebouwd.

De regio Groningen heeft laten zien dat door de transmurale samenwerking de uitkomsten van de zorg verbeteren alsmede de kwaliteit van de ervaren zorg door de patiënt. Inmiddels doen reeds 60% van alle huisartsen mee aan het AF ketenzorg project, en zijn er ruim 300 patiënten met eerder niet-ontdekt boezemfibrilleren gevonden door actieve case-finding door huisartsen en verwezen naar de ziekenhuizen. Tevens zijn er meer dan 1000 patiënten vanuit de ziekenhuizen terugverwezen naar de huisartsen, waarbij het terugverwijspercentage zeer laag is. Het aantal patiënten wat onder-behandeld wordt met betrekking tot chronische antistolling is zeer laag. Deze resultaten laten zien dat samenwerking door de lijnen heen op vele fronten wordt beloond. Zowel de regio Groningen/Noord-Drenthe als Connect zijn zeer verheugd over deze mooie en zichtbare resultaten.

 180221 Intentieverklaring AF Groningen

Tekenen van de Connect-verklaring, van links naar rechts: M. Michels (bestuurslid NVVC),
M. Rienstra (cardioloog, UMCG), D.J. Drenth (huisarts, GHC)),
V.E. Hagens (cardioloog, Ommelander Ziekenhuis Groningen), F.W. Beltman (huisarts, GHC),
E. Hoekstra (cardioloog, Treant Zorggroep), R. Tieleman (cardioloog, Martini ziekenhuis),
M.E.W. Hemels (cardioloog, projectleider AF Connect)