Connect Hartfalen: betere zorg door intensieve samenwerking

180601 HF Alkmaar DenHelder
In de regio Alkmaar en Den Helder hebben de vakgroep Cardiologie van Noordwest Ziekenhuisgroep en de huisartsenorganisatie HONK en HKN afspraken gemaakt rondom de zorg voor patiënten met hartfalen. Uitgangspunt is een optimale en naadloos systeem van zorg, waarbij het niet uitmaakt waar de patiënt zijn eerste diagnose van hartfalen krijgt. Een goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende zorgverleners met als doel de best mogelijke  zorg te leveren. Kortom Connect Hartfalen!

Aandoening
Hartfalen is een veel voorkomende ernstige aandoening. Hartfalen ontstaat doordat de pompfunctie van het hart tekort schiet. Dit leidt ertoe dat mensen kortademig worden bij (geringe) inspanning, eerder moe zijn, minder fysieke inspanningen aankunnen en ’s nachts kortademig zijn. Vooral in de laatste levensjaren kan de kwaliteit van leven hierdoor sterk verminderen.
Effectieve behandeling, begeleiding en monitoring kunnen de klachten verlichten en hanteerbaar maken. Tussen de 20% en 30% van de bevolking krijgt te maken met hartfalen, meestal als zij ouder dan 70 jaar zijn. Naar verwachting zal het aantal Nederlanders met hartfalen stijgen van 130.000 (nu) tot 195.000 in 2025 (RIVM rapport).

Intentieverklaring
Op woensdag 4 juli vond de kick-off Connect Hartfalen regio Alkmaar en Den Helder plaats. In Schagen hebben vertegenwoordigers van de drie organisaties hun handtekening gezet onder de intentieverklaring ‘Connect’. Het verwijzen en terugverwijzen van patiënten met hartfalen gaat nu plaatsvinden volgens vastomlijnde afspraken. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt rondom de scholing op het gebied van Hartfalenzorg. 

180709 intentieverklaring Alkmaar DenHelder 800