Geslaagd NVVC Connect Symposium – van Goed naar Beter

17-04-2017
Op 5 april 2017 vond het NVVC Connect symposium plaats in het NH Leeuwenhorst Conference Center in Noordwijkerhout. Ongeveer 150 mensen hebben het symposium bezocht waarbij via een korte terugblik de toekomstige ontwikkelingen in de zorg gedeeld werden. Van het symposium werd ter plaatse een getekend verslag gemaakt. 

Het symposium werd onder voorzitterschap van Jan van Ramshorst (Cardioloog) en Max Rubens (kaderhuisarts Hart- en vaatziekten) geleid. De opening van het symposium werd verricht door Petra van Pol, programmavoorzitter Connect.

De eerste spreker was Victor Umans, Cardioloog in het NWZ. In een boeiende presentatie ging hij in op de historie van Connect en de projecten die in dit kader zijn uitgevoerd in de Noordwest Ziekenhuisgroep.
Scheidend programmavoorzitter Rob van Mechelen gaf vervolgens tijdens de eerste ‘Rob van Mechelen lecture’ zijn visie op het ontstaan van Connect. Connect is onder zijn leiding uitgegroeid tot een programma met drie lijnen, te weten acuut coronair syndroom, hartfalen en atriumfibrilleren.
Hierna gaf Jan Hazelzet, hoogleraar waardegedreven zorg van het Erasmus MC, een boeiende voordracht over het creëren van waardegedreven zorg, waarbij de patiënt een belangrijke rol speelt. Van ‘what’s the matter’ naar ‘what matters to you’.
Daarna vertelde Tobias Bonten (epidemioloog en huisartsonderzoeker) over de verbetering van zorg voor patiënten met stabiele AP vanuit de eerste lijn, vanuit het perspectief van de huisarts. Vervolgens vertelde Philip van der Wees (senior researcher) over zijn visie op het meetbaar maken van resultaat, ook voor de patiënt.
Tot slot gaf Mike Janssen (Managing Partner Branddoctors) een prikkelende presentatie over wat ons in de zorg te wachten staat in de (nabije) toekomst.

Tussen de presentaties door was er uiteraard tijd om met elkaar te connecten.

Presentaties

>> Bonten - Verbetering van zorg voor stabiele AP vanuit de 1e lijn

>> Hazelzet - Samen waarde creëren

>> Umans - Van plan naar programma

>> van der Wees – Proms

>> van Mechelen - 'Van niets naar iets'

Getekend verslag Connect
Het getekend verslag. (Klik voor vergroting)

NVVC Connect