De Landelijke Transmurale Afspraak Hartfalen

HF transmuraal
Hartfalen is een ernstige ziekte. De kans op overlijden is groot. Met de zorg rondom deze aandoening is jaarlijks zo’n 450 miljoen euro gemoeid. En omdat het aantal patiënten toeneemt, zullen de kosten gaan stijgen. Redenen genoeg om de zorg voor hartfalenpatiënten zo goed mogelijk te organiseren in een Landelijke Transmurale Afspraak Hartfalen.

Wat is (de ernst van) hartfalen?

Hartfalen, een aandoening waarbij de pompfunctie van het hart tekortschiet, komt veel voor. Een vijfde tot een derde van de bevolking krijgt er mee te maken, meestal op een leeftijd van boven de 70 jaar. Het RIVM heeft becijferd dat het aantal patiënten als gevolg van de vergrijzing zal stijgen van ca. 130.000 mensen nu, tot bijna 200.000 in 2025. Ondanks die ernst en omvang weten mensen vaak niet wat hartfalen is. Cardioloog Petra van Pol: “Bij kanker gaan direct alle alarmbellen af. Bij hartfalen denken veel mensen, ach het had ook erger kunnen zijn.”

Van Pol werkte mee aan de ontwikkeling van de Landelijke Transmurale Afspraak Hartfalen (LTA). Dat gebeurde op initiatief van het Zorginstituut door een multidisciplinaire werkgroep van professionals, patiënten en zorgverzekeraars. Onlangs werd de LTA gepresenteerd.
(bron: www.mijngezondheidsgids.nl)

Lees het volledige artikel