Geslaagd symposium met kick off Connect Hartfalen in Zuidoost Brabant

Zuidoost Brabant 1e regio met alle programmalijnen van Connect

Op woensdag 20 september 2017 organiseerde het Nederlands Hart Netwerk (NHN) haar jaarlijkse symposium. Tijdens het symposium vond de kick off Connect Hartfalen van de regio Zuidoost Brabant plaats. Hierdoor is dit de eerste regio in Nederland waarbij voor de 3 programmalijnen van NVVC-connect (atriumfibrilleren, acuut coronair syndroom en hartfalen) regionale transmurale afspraken gemaakt zijn. Daarbij worden voor de patiënt relevante uitkomsten gemeten en verbeterd die continu geëvalueerd en doorontwikkeld worden.

 VBHC en de eerste resultaten van het NHN
De geslaagde bijeenkomst met hoge opkomst werd voorgezeten door cardioloog Lukas Dekker van het NHN. De avond stond in het teken van samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen. Na een boeiende presentatie van Dennis van Veghel over Value Based Healthcare en de aanpak binnen het NHN, kwam de implementatie van het atriumfibrilleren netwerk van het NHN aan bod. Cardioloog Luc Theunissen presenteerde de aanpak van AF in de regio en toonde de eerste resultaten. Het belang van meetbaar maken van uitkomsten kwam de gehele avond aan bod.

Kick off Connect Hartfalen
Petra van Pol (cardioloog en programmavoorzitter Connect) sprak over het Connect programma en belang van goede samenwerkingsafspraken. Ellen Huijbers (kaderhuisarts) vertelde over haar ervaring met het maken van regionale transmurale afspraken omtrent hartfalen in de 1e lijn in de regio Geldrop. Vervolgens gaf Ramon van de Ven, cardioloog in het St. Anna ziekenhuis, een presentatie over het belang van goede samenwerking binnen de hartfalenzorg. Cindy Verstappen, verpleegkundig specialist in het Catharina ziekenhuis vertelde over de organisatie van de hartfalenpoli en het belang van het centraal stellen van de patiënt. Tot slot kwam ervaringsdeskundige Tim van Bergen aan het woord, over zijn ervaringen als patiënt én als Tim.

Vervolgens werd de Connect-intentieverklaring door alle betrokken partijen getekend.

170925 Connect HF Ondertekening 500

Oud topschaatser en directeur Institute for Positive Health, Carl Verheijen prikkelde de aanwezigen met zijn visie op de gezondheidszorg, waarbij hij aandacht vroeg voor de manier waarop we kijken naar zorg en de organisatie van zorg. Tot slot gaf Maarten Klomp, huisarts en medisch directeur van zorggroep DOH, inzicht in het kwaliteitssysteem van de zorggroepen en data-management in de 1e lijn. De avond werd afgesloten met een interessante paneldiscussie met uiteenlopende stellingen.

Over NVVC Connect
NVVC Connect Hartfalen is een landelijk kwaliteitsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Doel van dit programma is de zorg voor patiënten met hartfalen verder te verbeteren door de organisatie rond het behandelingsproces te optimaliseren. Dit houdt in dat het programma Connect Hartfalen ondersteuning biedt bij de regionale implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak hartfalen (LTA) en een landelijk platform biedt voor regionale afspraken en speerpunten.
Via het Connect programma maken verschillende zorgverleners in één regio afspraken met elkaar over hoe zij die zorg voor patiënten met hartfalen met elkaar het beste kunnen inrichten. Het doel van Connect Hartfalen is komen tot optimale zorg aan patiënten met hartfalen.

Het Nederlands Hart Netwerk
Het NHN is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders uit de 1ste, 2de en 3de lijn in de regio Zuidoost Brabant. Hierbij zijn de cardiologen en verpleegkundigen van de 4 ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant (Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna ziekenhuis) en de huisartsen van de 4 zorggroepen in de regio Zuidoost Brabant (PoZoB, DOH, SGE en ELAN) zeer nauw met elkaar verbonden om de hoogste kwaliteit van zorg te bieden voor patiënten met een hartaandoening. Om de gehele zorgketen sluitend te krijgen zijn ook de overige zorgaanbieders (o.a. trombosedienst, thuiszorg, apothekers, ambulancedienst en diagnostische centra) betrokken bij het NHN. Op deze manier wordt een continuüm van zorg gecreëerd.

NVVC Connect