Kick-off Connect Hartfalen in Utrecht: presentatie van de Regionale Transmurale Afspraken

170126 KO Utrecht 500

Presentatie van de Regionale Transmurale Afspraken

Op donderdag 26 januari 2017 vond de kick off Connect Hartfalen in de regio Utrecht plaats. Het doel van Connect Hartfalen is komen tot optimale zorg aan patiënten met hartfalen. Via het Connect programma maken verschillende zorgverleners in één regio afspraken met elkaar over hoe zij die zorg voor patiënten met hartfalen met elkaar het beste kunnen inrichten.

De goede regionale samenwerking zorgt er voor dat alle patiënten die hartfalenzorg nodig hebben naar het juiste adres worden verwezen. Connect Hartfalen maakt mogelijk dat patiënten die, na een behandeling weer in een stabiele conditie zijn, kunnen worden terugverwezen naar de huisarts.

Kick off Connect Hartfalen
De geslaagde bijeenkomst werd voorgezeten door professor Doevendans uit het UMC Utrecht. De avond stond in het teken van samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen op het gebied van hartfalen. Connectvoorzitter van Pol sprak over het Connect programma en belang van goede samenwerkingsafspraken. In een duo presentatie gaven cardioloog professor Asselbergs, uit het UMC Utrecht en kaderhuisarts mevrouw Hollander, Julius Gezondheidscentrum , een inkijk in de regionale transmurale afspraken. Vervolgens gaf Marjan Aertsen, verpleegkundig specialist hartfalen Diakonessenhuis een presentatie over het belang van maatwerk bij de hartfalenzorg. Cardioloog van Tooren uit het Antomius Ziekenhuis besprak aan de hand van casuïstiek het wel en wee van het eerstelijns TTE. En tenslotte presenteerde Dr. Rutten, huisarts, de eerste resultaten van de evita-HF studie.

NVVC Connect