Mijlpaal bereikt: 10e kick off Connect Hartfalen regio Rotterdam Rijnmond

De regio Rotterdam Rijnmond heeft dinsdag 3 april 2018 tijdens de kick off hartfalen de regionale transmurale afspraken gepresenteerd. De cardiologen hebben met een groot aantal zorggroepen in de regio succesvol dit samenwerkingsproject opgezet. Tijdens de feestelijke avond met hoge opkomst werd stil gestaan bij het bereiken van de 10e kick off hartfalen in Nederland.

Het doel van Connect Hartfalen is komen tot optimale zorg aan patiënten met hartfalen. Via het Connect programma maken verschillende zorgverleners in één regio afspraken met elkaar over hoe zij die zorg voor patiënten met hartfalen met elkaar het beste kunnen inrichten.

De goede regionale samenwerking zorgt ervoor dat alle patiënten die hartfalenzorg nodig hebben op de juiste plek behandeld worden. Connect Hartfalen maakt het o.a. mogelijk dat patiënten die, na een behandeling weer in een stabiele conditie zijn, kunnen worden terugverwezen naar de huisarts en van daaruit bij nieuwe problemen ook makkelijk weer terug kunnen naar de tweede lijn.

Kick off Connect Hartfalen

De kick off, met ruim 150 aanwezigen, werd geopend door projectleider en cardioloog Mireille Emans (Maatschap Rijnmond Zuid). Daarna sprak cardioloog en voorzitter van Connect Petra van Pol over het Connect programma en belang van goede samenwerkingsafspraken. Er werd tevens stil gestaan bij het bereiken van de 10e kick off hartfalen Connect.

Hierna kwam kaderhuisarts hart- en vaatziekten Lia van der Vorm aan het woord over het tijdig herkennen van hartfalen in de 1e lijn. Marco van Gent (cardioloog Albert Schweitzer ziekenhuis) presenteerde vervolgens de regionale transmurale afspraken die gemaakt zijn voor de gehele regio Rotterdam Rijnmond, waarbij met name aandacht was voor de plaats en de voorwaarden van het echocardiogram in de 1e lijn.

Hierna gaf Mireille Emans een boeiende presentatie over de invloed van comorbiditeit.

Tot slot gaf Caroline Wulffraat (verpleegkundig specialist IJsselland ziekenhuis) een overzicht van de monitoring en begeleiding na het ontslag, het Hartpad.

180405 intentieverklaring Rotterdam.jpg

Na de presentaties en discussie werd door de betrokken partijen de Connect-intentieverklaringen getekend. Hiermee wordt de intentie uitgesproken om de gemaakte afspraken in de praktijk te brengen.

 

Over NVCC Connect

NVVC Connect Hartfalen is een landelijk kwaliteitsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Doel van dit programma is de zorg voor patiënten met hartfalen verder te verbeteren door de organisatie rond het behandelingsproces te optimaliseren. Dit houdt in dat het programma Connect Hartfalen ondersteuning biedt bij de regionale implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak hartfalen (LTA) en een landelijk platform biedt voor regionale afspraken en speerpunten.

Over hartfalen

Bij hartfalen is er sprake van een falende hartspier. Het hart pompt met onvoldoende kracht en er ontstaan klachten van ernstige vermoeidheid bij de geringste inspanning, vaak samen met overmatige vocht ophoping in benen of buik. In Nederland zijn ruim 140.000 patiënten met hartfalen. Naar schatting neemt dit aantal verder toe tot 195.000 in 2025. Hartfalen is dus een veel voorkomende aandoening met een grote kans om eraan te sterven of blijvende ziektesymptomen te ervaren. De impact op patiënt, diens mantelzorger en het zorgstelsel is groot. De kwaliteit van leven van hartfalen patiënten is soms niet optimaal en kan mogelijk verbeterd worden als patiënten met klachten in gesprek gaan de zorgprofessionals.