Nieuwe richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist

De nieuwe richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist (afgekort: Richtlijn HASP) is uitgebracht.

Het doel van deze richtlijn is:

  • vast te leggen op welke momenten en volgens welke afspraken huisartsen en medisch specialisten informatie uitwisselen zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd is;
  • een basis bieden voor optimale ondersteuning door informatiesystemen.

Voor de samenvattingskaart: klik hier

Voor de volledige tekst: klik hier