Regio Apeldoorn-Zutphen presenteert transmurale afspraken rondom hartfalen

De regio Apeldoorn-Zutphen heeft donderdag 31 mei 2018 tijdens de kick off hartfalen de regionale transmurale afspraken gepresenteerd. De cardiologen en de huisartsen hebben succesvol dit samenwerkingsproject uitgevoerd. In korte tijd zijn door de regio zowel transmurale afspraken gemaakt voor atriumfibrilleren als voor hartfalen.

Het doel van Connect Hartfalen is komen tot optimale zorg aan patiënten met hartfalen. Via het Connect programma maken verschillende zorgverleners in één regio afspraken met elkaar over hoe zij die zorg voor patiënten met hartfalen met elkaar het beste kunnen inrichten.

De goede regionale samenwerking zorgt ervoor dat alle patiënten die hartfalenzorg nodig hebben op de juiste plek behandeld worden. Connect Hartfalen maakt het o.a. mogelijk dat patiënten die, na een behandeling weer in een stabiele conditie zijn, kunnen worden terugverwezen naar de huisarts en van daaruit bij nieuwe problemen ook makkelijk weer terug kunnen naar de tweede lijn.

Kick off Connect Hartfalen

De kick off hartfalen werd geopend door cardioloog Egbert Koomen (Gelre ziekenhuizen) en huisarts Esther Tanis (regio Zutphen). Daarna sprak cardioloog en programmavoorzitter Connect Petra van Pol over het Connect programma en belang van goede samenwerkingsafspraken.

Hierna sprak huisarts Tanis over de lokale transmurale werkafspraken hartfalenzorg in Vorden tussen de 1e en de 0e lijn: het ‘Zorghuusmodel’. Daarna sprak geriater Spies (Gelre ziekenhuizen) over palliatieve zorg en cognitie bij hartfalen. De boodschap daarbij was: ‘prepare for the worst, hope for the best’.

Mirjam Harmsen, verpleegkundig specialist hartfalen (regio Zutphen), behandelde OSAS in relatie tot hartfalen en besprak de hartfalenpoli zoals die in Apeldoorn en Zutphen is georganiseerd.

Frans Rutten, huisarts-onderzoeker, gaf zijn zienswijze op hartfalen en COPD, en ging in op de overeenkomsten en verschillen tussen beide aandoeningen.

180605 Intentieverklaring HF Apeldoorn Zutphen 800
Na de presentaties werd door de betrokken partijen de Connect-intentieverklaringen getekend.
Hiermee wordt de intentie uitgesproken om de gemaakte afspraken in de praktijk te brengen.