Zorgprofessionals in Groot Leiden maken regionale transmurale afspraken: 10e kick off Atrium fibrilleren voor programma Connect

De juiste zorg op de juiste plek voor de juiste patiënt: met dat doel hebben cardiologen van het LUMC, Alrijne zorggroep en vertegenwoordigers van alle huisartsenorganisaties regionale transmurale afspraken voor Atrium Fibrilleren vastgelegd. Deze afspraken gelden voor de regio Groot Leiden; ofwel Zuid-Holland Noord en Haaglanden.

Tijdens de inspirerende en energieke kick-off voor AF van 18 juni jl., met een zeer hoge opkomst (>170 mensen), is deze regio opgenomen binnen het Connect programma van NVVC. De regio neemt nu deel aan alle drie de programmalijnen van Connect; atriumfibrilleren, hartfalen en acuut coronair syndroom. Voor Connect zelf was de kick-off een mijlpaal, dit is de 10e regio die aangesloten is bij de programmalijn van AF.

Daarnaast hebben de partijen in de subregio Zuid-Holland Noord op eigen initiatief goede randvoorwaarden afgesproken voor implementatie. Zoals scholing voor huisartsenpraktijken, die dit najaar aangeboden zullen worden. Terugverwijzing vanuit het ziekenhuis zal daarna plaats vinden. Hiertoe zijn er financiële afspraken gemaakt tussen LUMC, Alrijne Zorgroep, Knooppunt Ketenzorg/nZLO en Zorg en Zekerheid. In dat kader zijn er tevens afspraken gemaakt tussen Zorg en Zekerheid en de huisartsen over de vergoeding die huisartsen ontvangen voor het bieden van AF-zorg in hun huisartsenpraktijk. Dit is een heel belangrijke stap en een succesfactor voor de implementatie en borging van de transmurale afspraken.

Op dit moment wordt gewerkt aan de indicatoren voor het meten van het effect en voorindicaties die een goede opvolging van de implementatie inzichtelijk maken. Deze samenwerking, zoals die ook bij hartfalen verloopt, vormt een prettige vertrouwensbasis voor toekomstige afspraken die komend jaar gemaakt zullen worden over het bredere thema goede zorg op de juiste plek.

De regionale transmurale afspraken voor AF worden opgenomen in de Zorgapp ZHN. Deze Zorgapp ZHN wordt begin juli gelanceerd voor zorgverleners in de regio in Zuid-Holland Noord. Deze bevat onder andere een verwijsgids waarmee huisartsen en medisch specialisten elkaars contactgegevens eenvoudig kunnen opzoeken en hierin zijn regionale transmurale werkafspraken binnen enkele seconden te raadplegen.

Kick off Connect Atriumfibrilleren

180620 Intentieverklaring AF Leiden 640x440 tekst

Na het inhoudelijke- en procesmatige programma over de regionale transmurale afspraak werd tijdens de kick-off door alle betrokken partijen de Connect-intentieverklaring getekend. Voor het eerst in de geschiedenis van Connect tekende een zorgverzekeraar mee. Zorg en Zekerheid wil door het mede ondertekenen van de intentieverklaring laten zien het project te ondersteunen en de juiste zorg op de juiste plek te willen stimuleren en daaraan mee te werken. Met de intentieverklaring spreken alle partijen uit om de gemaakte afspraken in de praktijk te brengen.


Regionale Transmurale Afspraak Atriumfibrilleren regio Leiden – Den Haag