Richtlijn Palliatieve zorg bij Hartfalen verschenen

De multidisciplinaire richtlijn Palliatieve zorg bij Hartfalen is verschenen. Deze herziene richtlijn is bedoeld om elke zorgprofessional die betrokken is bij de zorg aan mensen met gevorderd hartfalen een leidraad te geven.

De richtlijn is beschikbaar via pallialine.nl en binnenkort ook via de richtlijnendatabase.

De richtlijn is opgesteld door de IKNL. Uit de projectgroep hartfalen van Connect heeft Marjan Aertsen (verpleegkundig specialist hartfalen) deel genomen aan de werkgroep en veel werk verzet!

 Vanuit de NVVC zijn verschillende leden betrokken geweest. Dr. L.Bellersen was voorzitter van de werkgroep voor deze richtlijn. Dr. C.M.H.B. Lucas zat in de werkgroep. Drs. P.E. Polak was lid van de klankbordgroep.  De NVVC heeft deze richtlijn geautoriseerd.