Succesvolle kick-off Atriumfibrilleren voor de regio Apeldoorn!

Aanpak van boezemfibrilleren: ritme in de regio!

In het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn is op 15 februari door de vakgroep Cardiologie en de huisartsen uit de regio het startschot gegeven voor NVVC Connect atriumfibrilleren, het kwaliteitsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Dit landelijke kwaliteitsproject van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie heeft als doel verdere verbetering van de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren (AF), ook wel boezemfibrilleren genoemd. Centraal hierbij staan een goede samenwerking in de zorgketen om te komen tot de meest optimale zorg voor deze patiëntengroep. De transmurale afspraken voor de regio Apeldoorn zijn in het bijzijn van vele huisartsen, praktijkverpleegkundigen én cardiologen in het Gelre ziekenhuis gelanceerd.

Atriumfibrilleren, ook wel AF of boezemfibrilleren genoemd, is een hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en meestal sneller klopt. Het is de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. Atriumfibrilleren bij ouderen is een chronische ziekte en heeft meestal verband met onderliggende hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk, aderverkalking en hartklepafwijkingen.

Juiste zorg op de juiste plek én voor de juiste patiënt
De cardiologen,  de huisartsen, de zogenaamde 1e en 2e lijn  en de specialisten in de 3e lijn,  hebben de afgelopen periode nauw en enthousiast samengewerkt om de regionale transmurale afspraken voor hun regio vorm te geven. De afspraken zorgen ervoor dat er helderheid is over het moment van verwijzen en  terugverwijzen.  Bovendien verbetert de samenwerking de communicatie en afstemming door de lijnen heen.

Aan de hand van cijfers werd gepresenteerd dat in de nabije toekomst het aantal patiënten met atriumfibrilleren zal toenemen in de regio. Daarnaast lieten de huisartsen en praktijkverpleegkundigen zien dat screening van AF-patiënten in de huisartsenpraktijk loont: patiënten worden tijdig gediagnosticeerd waardoor de geboden zorg in de gehele keten tijdig en beter afgestemd kan worden. “De AF-patiënt bestaat niet” werd er vanuit de 3e lijn opgemerkt. Om die reden  is zorg op maat van groot belang!  Dit wordt alleen bereikt door  intensieve samenwerking waarbij verbetering van de patëntervaring, van de kwaliteit van zorg en transparantie in uitkomsten hoog in het vaandel staan. Dat dit nu inhoud en vorm heeft gekregen middels de regionale transmurale afspraken, is een belangrijke stap!

180221 Intentieverklaring AF Apeldoorn
De intentieverklaring is ondertekend.
Van links naar rechts: W. Frieling (huisarts), D. Nicastia (cardioloog Gelre ziekenhuis),
M. Hemels (Connect projectleider AF, cardioloog Rijnstate), M. Wijffels (cardioloog St. Antoniusziekenhuis)
en H. Bosker (voorzitter NVVC, cardioloog Rijnstate).