Succesvolle kick-off Stedelijk Transmurale samenwerking Atriumfibrilleren te Amsterdam

In Amsterdam is op 8 november door het Transmuraal Platform Amsterdam het startschot gegeven voor NVVC Connect atriumfibrilleren, het kwaliteitsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Dit landelijke kwaliteitsproject van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie heeft als doel verdere verbetering van de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren (AF), ook wel boezemfibrilleren genoemd. Centraal hierbij staan een goede samenwerking in de zorgketen om te komen tot de meest optimale zorg voor deze patiëntengroep. De stedelijke transmurale afspraken werden in het bijzijn van vele huisartsen en cardiologen in het OLVG gelanceerd.

Atriumfibrilleren, ook wel AF of boezemfibrilleren genoemd, is een hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en meestal sneller klopt. Het is de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. Atriumfibrilleren bij ouderen is een chronische ziekte en heeft meestal verband met onderliggende hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk, aderverkalking en hartklepafwijkingen.

Juiste zorg op de juiste plek én juiste tijdstip
De cardiologen in het Transmuraal platform  werken binnen het project NVVC Connect samen met de huisartsen in Amsterdam. Binnen dit project zijn uniforme afspraken gemaakt over de diagnostiek, helderheid over behandelopties, wanneer verwijzen en terugverwijzen tussen huisarts en cardioloog en ‘last but not least’ goede communicatie.  Een intensievere samenwerking tussen cardiologen en huisartsen stimuleert snelle en juiste diagnostiek en het bepalen van de juiste behandeling voor de individuele patiënt wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.  Jonas de Jong, cardioloog in OLVG en David Koetsier, huisarts en voorzitter van de projectgroep CVRM/HVZ van het Transmuraal Platform, lichten toe: “Om te zorgen dat iedereen ook in de toekomst de beste zorg krijgt, hebben we afspraken gemaakt over welke patiënten het beste in het ziekenhuis behandeld kunnen worden,  en welke door de huisarts”. Patiënten met klachten van ritmestoornissen worden in het ziekenhuis ingesteld op medicijnen en kunnen zo nodig een ingreep krijgen om de klachten te verminderen. Patiënten die ingesteld zijn op medicijnen en geen hinder meer hebben van de ritmestoornissen kunnen beter bij de huisarts onder behandeling komen of blijven. De cardiologen van verbonden aan het Transmuraal Platform werken binnen het project NVVC Connect naast huisartsen ook samen met  trombosediensten en apothekers.

 171115 KO AF Amsterdam OLVG 500