Nieuwsbrief november 2016

NVVC Connect Nieuws


Connect algemeen

Connect
U leest de nieuwsbrief van NVVC Connect. Dit programma van de NVVC vraagt aandacht voor de organisatie en het proces (zowel lokaal, regionaal als landelijk) van de behandeling van ACS, AF en HF.

Afscheid
Rob van Mechelen neemt afscheid van Connect. Als één van de pioniers van NVVC Connect is het project onder zijn leiding uitgegroeid tot een volwaardig programma binnen de NVVC. Wij danken Rob voor zijn tomeloze inzet, zijn enthousiasme en hopen van zijn enorme kennis en ervaring, in het creëren van samenwerking rondom de patiënt met een hartaandoening, nog af en toe gebruik te mogen maken. Rob nogmaals DANK!

Even voorstellen: Petra van Pol
Het bestuur van de NVVC heeft drs. Petra van Pol benoemd als nieuwe programmavoorzitter van NVVC Connect. De programmavoorzitter geeft leiding aan het NVVC Connect programma en werkt intensief samen met Marjolein Fermie, programmamanager NVVC Connect a.i.
Petra is cardioloog in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp en heeft als aandachtsgebied hartfalen. Daarnaast is zij bestuurslid van de werkgroep Hartfalen en projectleider van de programmalijn Hartfalen binnen NVVC Connect. Ook was zij actief betrokken bij de totstandkoming van de LTA Hartfalen. “Door de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek aan te bieden, ben ik ervan overtuigd dat wij de kwaliteit van de zorg voor onze hartpatiënten nog verder kunnen verbeteren. Vandaar dat ik de uitdaging van programmavoorzitter Connect met heel veel plezier en enthousiasme van Rob heb overgenomen.”

Nader kennismaken? Tref Petra op het NVVC congres bij de speeddate op het grote Connectplein op donderdag 3 november van 12.15 tot 13.15 uur U kunt Petra van Pol en Marjolein Fermie, programmamanager a.i. bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Connect Acuut Coronair Syndroom (ACS)

ACS in Zuid-Oost Brabant: de keten versterkt!
Op 11 oktober jongstleden is de intensieve samenwerking op het gebied van ACS in de regio Zuid-Oost Brabant bezegeld met een kick off in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven. Het Catharina, Elkerliek, Máxima Medisch Centrum en St. Anna Ziekenhuis zaten vanaf 1999 reeds regelmatig rond de tafel. De regionale ambulancedienst, GGD Brabant Zuid-Oost schoof aan en in 2016 is de keten versterkt met de huisartsengroepen SGE, ELAN, PoZoB en DOH en de huisartsenposten SHOKO en HAP Oost-Brabant. De ketenpartners werken aan kwaliteitsverbetering op de volgende onderwerpen: triage pijn op de borst (1ste lijn, vrouwen), registratie, hartrevalidatie, secundaire preventie (protocollen, e-health, afspraken 1e/2e lijn) en hanteren hierbij de methodiek van het Nederlands Hart Netwerk.

Binnenkort beschikbaar: toolkit ACS
“Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van ACS, Connect heeft een belangrijke rol in het verspreiden van de best practices en kwaliteitsinitiatieven”, aldus projectleider Maarten-Jan Cramer. Deze tools zijn binnenkort beschikbaar op www.nvvcconnect.nl. De toolkit, bestaande uit onder andere protocollen, presentaties, stroomschema’s, is opgebouwd volgens de speerpunten van Connect ACS: triage pijn op de borst, registratie, hartrevalidatie en de rol van de huisarts na 1 jaar.

Connect Hartfalen (HF)

Regionale Kick offs
Het startschot voor Connect Hartfalen werd gegeven door de regio Groot Leiden in januari 2016 met een grote opkomst in het Corpus in Leiden. De regio Deventer heeft de kick off voor Connect Hartfalen gehad op 8 juni. Er was een grote opkomst van zowel de 1ste als de 2de lijn en een gevarieerde set presentaties met de nadruk op de rol van de 1ste lijn bij hartfalen. De regio Tilburg heeft op 29 september het officiële startsein gegeven voor Connect Hartfalen. Deze kick off stond in het teken van het belang van samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen. Er was aandacht voor telebegeleiding bij patiënten met hartfalen en de rol van de medisch psycholoog binnen de transmurale hartfalenzorg. De protocollen ontwikkeld door de diverse regio zijn te vinden in de toolkit!

161130 Nieuwsbrief foto 01a

De eerstvolgende kick off is in Groningen op 28 november aanstaande. De regio’s Utrecht, Uden, Gorinchem, Nijmegen, Limburg, Hilversum en Amsterdam zijn bezig met de voorbereidingen.
De toolkit en het actuele overzicht van aangemelde regio’s kunt u vinden op website van NVVC Connect (www.nvvcconnect.nl).

Nascholingsset Hartfalen
Begin 2017 wordt de NVVC Connect nascholingsset Hartfalen beschikbaar gesteld. De set, ruim honderd dia’s, omvat vier onderdelen: Ziektebeeld, Diagnostiek, Ziekenhuis en Eerste Lijn. Het modulaire karakter maakt dat de scholing aan de regionale behoeften kan worden aangepast. Hiermee biedt NVVC Connect een goed en uniform hulpmiddel om het kennisniveau van de verschillende doelgroepen te vergroten en hoeft niet elke keer het wiel opnieuw te worden uitgevonden. De set is samengesteld door een kaderhuisarts en verpleegkundig specialist, in samenspraak met de projectgroep NVVC Connect Hartfalen.

Connect Atriumfibrilleren (AF)

Kick off regio Amersfoort/Harderwijk
Op 7 november aanstaande is de kick off Connect Atriumfibrilleren gepland voor de regio Amersfoort/Harderwijk. Er wordt die avond onder meer stilgestaan bij antistolling, AF in de huisartsenpraktijk en de consequenties in de dagelijkse praktijk. De avond wordt afgesloten met het tekenen van de intentieverklaring door de betrokken huisartsen en cardiologen. De regio Arnhem heeft de kick off gepland op 28 maart 2017. De regio’s Utrecht, Leiden, Twente, Groningen en Maastricht zijn hard bezig met het vormgeven van de transmurale samenwerking. Dit alles onder leiding van Martin Hemels, projectleider Connect atriumfibrilleren.

Connect AF tijdens NHRA congres
Op woensdag 2 november houdt Luc Teunissen een presentatie met Connect AF als onderwerp tijdens het NHRA congres.

161130 Nieuwsbrief NVVCConnect agenda

Connect agenda
 7 november kick off Atriumfibrilleren Amersfoort/Harderwijk
 28 november kick off Hartfalen Groningen
 Januari 2017 kick off Hartfalen Utrecht
 28 maart 2017 kick off Atriumfibrilleren Arnhem

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wilt u sneller up-to-date zijn, u kunt ons ook volgen op twitter: @nvvcconnect.

☎ 030 234 5000
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

NVVC Connect Nieuwsbrief - Archief

NVVC Connect Nieuwsbrief november 2016

NVVC Connect Nieuwsbrief maart 2016

 

NVVC Connect